gototopgototop
                       
                 

    

   Pla Renova't de finestres, obertures i proteccions solars

    

   Aquests ajuts són per a la renovació i substitució d'obertures i proteccions solars tèrmicament eficients. Els ajuts són per a habitatges particulars, per a edificis plurifamiliars i per a edificis del sector terciari. L'objectiu és millorar l'eficiència energètica i reduir el consum d'energia a les llars i al sector terciari català, així com potenciar l'ús racional de l'energia entre els ciutadans de Catalunya mitjançant la renovació de les obertures (finestres, portes, vidrieres, claraboies) i la millora de la protecció solar de les mateixes mitjançant persianes, gelosies, lamel·les o tendals.

    

   .A qui va dirigit?

    

   •Per a habitatges particulars que han de ser primera residència: a famílies (les comunitats de propietaris, i comunitats de béns s'inclouen dins d'aquesta consideració).

   •Per a edificis del sector terciari i actuacions integrals en blocs d'habitatges: Comunitats de propietaris o de béns, empreses privades, institucions sense finalitat de lucre, fundacions i altres ens corporatius.

    

   Aluminisjosan:

    

   Nosaltres ens ocuparem de tots els tràmits amb la Generalitat de Catalunya perquè vostè rebi aquest ajut econòmic i així vostè només haurà de gaudir del comfort que guanyarà a casa seva!

   Per a més informació feu click en aquest enllaç: Pla Renova't de la Generalitat de Catalunya

    
   Traduir la pàgina Aluminisjosan
   Comparteix!
   Segeuix-nos també al Facebook